Navigate back to the homepage

Anders Palm

Panelista for designers

How designers use Panelista's fast feedback loops in the different stages of the design process.

Nu lanserar vi stöd för prioriteringar i Panelista

Be kunderna sortera alternativ för att förstå vad som är viktigast och varför.

Södra & Panelista

Vi har verkligen fått bort tröskeln kring att arbeta kundinvolverat! Nu har vi direkt tillgång till fler än 100 personer som vill vara med och bidra. Skogsägarpanelerna hjälper oss också i ambassadörsskapet internt kring att involvera medlemmarna.

Så får du arbetet med kundinsikter att bli agilt

Alla är överens om att jobba kundcentrerat för att skapa framgångsrika produkter, tjänster och erbjudanden som kunderna älskar. Det finns beprövade metoder för hur det ska gå till. Ändå sliter många företag med att få det att fungera i praktiken.

Fractal Design & Panelista

Using Panelista has been overwhelming! We have gathered input from our customers in a variety of channels and formats, but never had such clear, strong, and manageable feedback as now.

Fractal Design & Panelista

Att använda Panelista har varit överväldigande! Vi har tidigare samlat input från våra kunder i diverse olika kanaler och format, men aldrig fått så tydlig, stark och hanterbar feedback som nu.

Simplitude & Panelista

Panelista är ett roligare sätt att skapa engagemang och lära oss mer. Vi vill förstå vad som sker i ute i verksamheterna i vår region på ett effektivt och personligt sätt.

Västtrafik & Panelista

The value you get compared to the effort you put in is amazing! We are getting a lot of long and thought-through answers, suggestions, and comments.

Västtrafik & Panelista

Värdet man får ut i förhållande till insatsen är oslagbart! Vi får många väldigt fylliga och genomtänkta svar, förslag och kommentarer.

Lantmännen & Panelista

We use Panelista for our Lantmännen's Ambassadors panel to develop Lantmännen for our young ambassadors and the farmers of tomorrow.

Lantmännen & Panelista

Panelista hjälper oss att utveckla Lantmännen för unga ambassadörer och framtidens lantbrukare. Vi kan visa upp en ny spännande sida av Lantmännen samtidigt som vi lär oss mer om lantbrukarnas behov.

Wayke & Panelista

Several new insights in just 72 hours! We sent our first video question to 31 panelists. We asked them; "What is important to you when buying a car online?". In just 72 hours we had 18 answers and several new insights!

Wayke & Panelista

På bara 72 timmar hade vi flera nya insikter! Vi skickade vår första videofråga till 31 panelister. Vi frågade dem; "Vad är viktigt för dig när du köper bil på nätet?". På bara 72 timmar hade vi fått 18 svar och flera nya insikter!